نـــــــــارون

متن مرتبط با «منصور» در سایت نـــــــــارون نوشته شده است

به ياد منصور

  • به ياد منصوردكتر منصور رحمدل(1349-1400) با كرونا از اين دنيا رخت بربست. او عمر درازی نكرد اما در اين مدت پنجاه‌ ساله چندان كوشيد كه برای من و تو می‌تواند بس آموزنده باشد:1) تعيين مسير زندگی از سن 19 سالگی با ورود به دانشكده حقوق دانشگاه تهران2) استواری در تصميم به گونه‌ای كه هيچگاه از تصميم خود بازنگشت و هرگز از اين شاخ به آن شاخ نپريد.3) كاربست عزمی جزم در رسيدن به اهداف علمی خويش.4) كسب ابزارهای لازم برای دستيابی به دانش روز در رشته حقوق مانند تسلط به زبان عربی، انگليسی و آلمانی.5) دقت نظر و نظريه‌پردازی در رشته حقوق.6) انجام تحقيقات صرفاً علمی كه با وسواس معتدل علمی همراه بود.7) استفاده بهينه از فرصت‌ها به گونه‌ای كه هرگز زمان خود را از دست نمی‌داد به‌ويژه از مطالعه هرگز خسته نمی‌شد.8) نظم مثال‌زدنی.9) خيرخواهی و خيررسانی عظيم اما پنهان.10) در يك كلام او عاشق علم و كوشا در راه انسانيت.قنبری 11 ارديبهشت 1401چکامه‌ای در رثای منصورتو را می‌ستایم ای استوار در علمآنگاه که در دوره دانش‌اندوزی‌ات همه راه‌های راحتی را بر خود بستیو خویشتن را وقف دانش کردی و دادگریتو را می‌ستایم ای معلم راست‌قامت، منصور!اینک نامت جاودانه شد با چکامه‌های رخشانتتو را نیک می‌ستایم در این نیک‌فرجامکه نهال علم کاشتی و آن را با استقامتت بارور ساختیتو دانشت را با نیک‌خواهی عجین کردیتو را می‌ستایم ای عجین در علم و دادگرینیک می‌ستایمت که در خفا دست فقیران را گرفتیآه تا زنده بود غافل بودیم از این همه نیک‌خواهی‌اتای رادمرد استوارکردارمنصور!غمین در فقدان جانکاه تو، ای جاودان!کوچک اهل علم بخشعلی قنبری 1402/2/12بانگ معنا؛ صفحه اختصاصی دکتر قنبری در اینستاگرام:https://www.instagram.com/p/Cr4DJEkIR70/?igshid=YmMyMT, ...ادامه مطلب

  • جدیدترین مطالب منتشر شده

    گزیده مطالب

    تبلیغات

    برچسب ها