مامت و خلافت علی(ع) عصای هدایت

ساخت وبلاگ

امامت و خلافت علی(ع) عصای هدایت

علی بزرگ در 18 ذی حجه 10 هجری به امامت ظاهری و در 18 ذی حجه سال 35 هجری به خلافت رسید. بنابراین روز عدیر روز جشن امامت و خلافت این بزرگمرد است. امامت/غدیر و ولایت و خلافت علی(ع) راهی برای همزیستی مسالمت آمیز با همه مسلمانان بلکه همه انسان هاست نه وسیله ای برای ایجاد نزاع و دعوا میان آدمیان. درواقع این عید عصایی برای ما کوران است تا بتوانیم از طریق آن راه را بیابیم و به چاه نیفتیم. ایجاد نزاع ها ی وحشتناک به بهانه این امامت و ولایت و خلافت هرگز مجاز نیست و هیچ مجوزی هم از سوی اولیای دین داده نشده است. به تعبیر مولوی اگر روزی این عصا را به جای رساندن آدمیان به مقصد بر سر یکدیگر بکوبیم باید این عصا را بشکنیم و بی عصا بمانیم و از جای خود تکان نخوریم که در طول تاریخ نزاع میان شیعه و سنی هیچ سودی برای شیعیان و سنی ها نداشته است:

پای نابینا عصا باشد عصا

تا نیفتد سر نگون او بر حصا

با عصا کوران اگر ره دیده‌‌اند

در پناه خلق روشن دیده‌‌اند

گرنه بینایان بدندی و شهان

جمله کوران مرده‌‌اندی در جهان‌‌

نی ز کوران کشت آید نه درود

نه عمارت نه تجارتها و سود

چون عصا شد آلت جنگ و نفیر

آن عصا را خرد بشکن ای ضریر

او عصاتان داد تا پیش آمدید

آن عصا از خشم هم بر وی زدید (مثنوی، دفتر اول)

غدیر و امامت و ولایت و خلافت علی(ع) همه عصاهای هدایت ما هستند و اگر آن را از هدایتگری ساقط کنیم به هیچ دردی نمی خورند؛ زیرا اینها ادامه هدایتگری پیامبر اعظم­ اند. وقتی این هدایتگری رخ دهد شیعه و سنی راه معنویت را در پیش می گیرد و به همدیگر بلکه همه انسان ها درود و سلام نثار می کنند و حتا در این جشن نه تنها مسلمانان یلکه سایر آدمیان را هم دعوت می کنند. در این صورت است که این عصا کار خود را می کند و علی مردستان هدایتگری خود را طبق طبق به آدمیان تقدیم می کند که البته این طبق ها در نهج البلاغه شریف و سایر سخنان این انسان بزرگ مهیا هستند:

حلقه‌‌ی کوران به چه کار اندرید

دیدبان را در میانه آورید

دامن او گیر کاو دادت عصا

در نگر کادم چها دید از عصا‌‌ (مثنوی، دفتر اول)

شگفتا پیام هدایتگری محمد(ص) و علی(ع) را اجسام و درختان می شنوند و درک می کنند و آنگاه ما دارندگان شعور و شور در جا بزنیم و هیچ طرفی نبندیم و نهج و علی(ع) نهج البلاغه او را به کناری نهیم!!

معجزه‌‌ی موسی و احمد را نگر

چون عصا شد مار و استن با خبر

از عصا ماری و از استن حنین

پنج نوبت می‌‌زنند از بهر دین‌‌

هم ز بیم معجزات انبیا

سر کشیده منکران زیر گیا

تا به ناموس مسلمانی زی‌‌اند

در تسلس تا ندانی که کی‌‌اند 0مثنوی، دفتر اول)

البته باید به جناب مولوی گفت عزیز درست است این رشته وثیق الهی که باید مایه هدایت و قوام مومنان و جهانیان باشد دستمایه اختلاف نشود عصا چماق نشود اما در طول تاریخ متاسفانه اکثریت حاکم اقلیت پیروان امامت را به بند کشیده و لای جرز دیوار گذاشته اند لذا به آنها باید توصیه کرد نه اقلیتی که قدرتی نداشته و با سیاست تقیه جان خویش حفظ کرده‌اند ظاهرا در سیاست این فرار به جلو است گرچه مولانا از دید یک عارف به این قصه پرداخته است.

http://eitaa.com/bang_e_mana سلام‌ کانال قنبری در ایتا

به کانال قنبری در ایتا ، تلگرام و سروش بپیوندید

http://eitaa.com/bang_e_mana

http://telegram.me/bang_e_mana

http://telegram.me/bang_e_mana


نـــــــــارون...
ما را در سایت نـــــــــارون دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : 3naarvan14 بازدید : 24 تاريخ : دوشنبه 11 تير 1403 ساعت: 17:36