غدیر دست علی در دست محمد

ساخت وبلاگ

غدیر, دست علی در دست محمد,

http://naarvan1.blogfa.com/

علی ده ساله بود که به محمد بزرگ ایمان آورد؛ ایمانی که پنجاه و سه سال دوام آورد و اگر عمر علی هزار سال هم دوام می آورد، ایمان او هم ادامه می یافت و نمی توان برای علی حیاتی در نظرگرفت و ایمان او به پیام محمد را نادیده گرفت و آن را به ذهن نیاورد. آری او در آن روز ایمان آورد و هرگز تصور هم نمی کرد روزی بیاید که محمد یتیم و بی بهره از همه تمعتات دنیوی به چجایگاه برسد که اهل دنیا هم به آن غبطه بخورد و نیز نمی دانست که روزی خواهد آمد که به رغم کمی سنش دست هایش را در دست محمد خواهد دید و او آنها را بر فراز همه دست ها بالا خواهد برد تا به عنوان جانشین آخرین رسول خدا بداند و به همه عالمیان اعلام کند که اگرچه بعد از او نبوتی در کار نیست اما امامتی وجود دارد که پرچم دار آن این علی است... .

و علی نه آن روز که به تنهایی به محمد ایمان آورد از فرط نبودن یاران احساس ضعف و یأس کرد و نه این روز که دستش جانشین دست محمد گشته احساس تکبر و غرور کاذب می کند بلکه او هرچه در معنا بالاتر رفته در برابر خلق خدا خود را از همه آدمیان پایین تر دانسته تواضع را نیز به سان عدالت به زانو درآورد و این هر دو را بنده خویش ساخته است و نه که به عنوان فردی عادل به شمار آید و خلق او را به صفت تواضع بستایند بلکه او این خود عدالت و خود تواضع به شمار می آید و آیتی است از این دو که در میان آدمیان راه می رود و گام می نهد و مردمان نه به زبان بل به عمل به عدالت و تواضع فرا می خواند.

اینجاست که باید در برابر محمد بزرگ زانوی تواضع و تلمّذ بر زمین بساییم که چه انتخابی کرده و چه انسانی را پرورده تا الگوی زمینیان و آسمانیان گردد. اگر امروز به جشن ولایت علی نشسته ایم در حقیقت به جشن پیروزی و تحقق تواضع و عدالت نشسته ایم تا بدانیم که اگر در هوای زیست جاودانه جز این یک راه بیشتر نداریم و آن اینکه به تواضع زیست کنیم و هر زمان دست داد عدالت پیشه سازیم که در سایه این دو پیروز و جاودانه خواهیم شد هرچند که تحقق این جاودانگی و پیروزی سال ها و قرنها به طول انجامد.

اینک روز، روز جاودانگی بر همه آنانی که در آروزی جاودانه شدن اند مبارک باد.

8 شهریور 1397

نـــــــــارون...
ما را در سایت نـــــــــارون دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : 3naarvan14 بازدید : 132 تاريخ : شنبه 24 آذر 1397 ساعت: 13:09